Vermelding in Oranje Boven magazine

In de decemberuitgave van het magazine Oranje Boven werd aandacht besteed aan portretten van leden van het Koninklijk Huis. Met kunstenaars als Ans Markus sta ik in het artikel ‘Uit de Kunst’ en is een foto geplaatst waarop ik werk aan een van mijn portretten van Koningin Maxima.