IN MEMORIAM ADRI VAN HENSBERGEN

Mijn tijdelijke roem beleefde ik met veel plezier. Veel gelachen, een circus was het. Soms rennen we onszelf voorbij en juist op die momenten heeft het leven zijn eigenaardige manier om ons met harde bons, met beide benen terug op aarde te zetten. Onverwachte gebeurtenissen, ziekte of het overlijden van een dierbare brengen ons drukke bestaan abrupt tot een halt. Ineens is dan kraakhelder waar we waarde aan hechten.

Vaker heb ik uitgedrukt dankbaar te zijn mijn passie professioneel te kunnen uitvoeren en te genieten van waardering en erkenning. Maar dat valt compleet in het niet, wanneer iemand me toevertrouwt een blijvende herinnering te maken aan een overleden dierbare. Een in memoriam portret maken is voor mij het mooiste en meest dierbare dat mijn handen kunnen maken. En als dat een glimlach van herkenning teweegbrengt bij de nabestaanden is dat onvervangbaar.

De eerste maanden van dit jaar heb ik gewerkt aan het portret van wijlen Adri Van Hensbergen. Ik maakte dit in opdracht van zijn geliefde Bert Meeuwisz. Bert verloor zijn beste vriend en geliefde na een kort en hevig ziekbed.

Mijn hart gaat uit naar jou en iedereen die iemand missen moet.